STUDIJNÍ MATERIÁLY

Církev adventistů sedmého dne vydává každé tři měsíce materiály ke společnému studiu Bible, které jsou určeny pro studenty Sobotní školy na celém světě. Českou podobu těchto materiálů pod názvem “PRŮVODCE STUDIEM BIBLE” pravidelně vydává nakladatelství ADVENT-ORION. Materiál je možné zakoupit v každém společenství Církve adventistů sedmého dne, nebo lze použít digitální verzi, kterou nakladatelství velkoryse poskytuje zdarma.

LEKCE – DOSPĚLÍ

LEKCE – MLÁDEŽ (BUM)

METODY STUDIA BIBLE (prohlášení církve)

MARK FINLEY: KNIHA DANIEL (SEMINÁŘ)

Kromě oficiálních studijních podkladů existují ještě i další materiály, které připravují nadšení dobrovolníci. Mezi ně patří audioverze jednotlivých lekcí, otázky a témata k diskuzím ve skupinách, či lekce doplněné oplné znění biblických textů. I ty jsou vám k dispozici.

AUDIO LEKCE (YouTube)

OTÁZKY PRO UČITELE

LEKCE S BIBLICKÝMI TEXTY